29/7/11

விமான பணிப்பெண்களின் பிருஷ்டங்கள்


அதிராத உன் பிருஷ்டங்களை
கண்கள் தேடுகின்றன
என் பயணங்களில்

விமானத்தின் பின் இருக்கைவரை
நீளுகிற என் தேடல்களில்
உபசரிப்புகள் தித்திக்கிறது

அறியாத தொடுகைகளை
அங்கீகரிக்கின்றன
உன் பிருஷ்டங்கள்

என் தந்திரங்களை அவிழ்கின்றன
உன் பிருஷ்டங்களின் தந்திரங்கள்

தடுமாறும் விமானத்தில்
என் இருக்கையை
கடந்துபோக முயற்சிக்கையில்
என் சுவாசங்கள் தழுவிய
உன் பிருஷ்டங்களில்
நேற்றைய ஓவியத்தின் இலக்கணங்கள்

ஒவ்வொரு விமானத்திலும்
நீ பிருஷ்டங்களை அலங்கரித்தபடி
என்னை வரவேற்கவும் விடைதரவும்
காத்திருக்கையில்
எழுதப்பட்டிராத விதிகளில் வந்தமர
விமானத்தின் அறியப்படாத இருக்கையொன்று
கண்சிமிட்டுகிறது

தனிமையில்
நீ கழற்றி வைத்த பிருஷ்டங்களில்
நேற்று சொறிந்த வடுக்கள்

0 comments:

கருத்துரையிடுக