31/12/12

தாலியறுத்தான் சந்தையும் ரீவேலிவ் உள்ள பொண்டாட்டியும்


என் நண்பன் புதுவண்டி வாங்க என்னையும் 
அழைத்துக்கொண்டுபோனான். சனியன் சகடையை
 யாரேனும் கூடகொண்டுநடப்பார்களா? எந்தவண்டி 
கொள்ளாம் மக்காவென்று 
பதிமூன்று முறை கேட்டிருப்பான். நான் ஞானசூன்யமென்பதை 
இருபத்தோறு தடவை  விளக்கினேன். ஹீரோஹோண்டா ஸ்பௌண்டர் 
உடனே கிடைக்காதென்பதால் டிவிஎஸ் 
ஸ்டார்சிட்டி வாங்கினான். சூடம் எலுமிச்சம்பழம் 
மாலை எதையும் கிட்ட நெருங்கவிடவில்லை. 
ஷோரூமிலிருந்த அனைவரும் 
ஒரு கேணயனைப்போல பார்த்தார்கள்.
பெட்டிக்கடையில் நிறுத்தி தம் வாங்கியபோது
 அவனை ஒரு கொலைகுற்றவாளியாக்கிருந்தார் பெட்டிக்கடைக்காரர்.
 அவனை ஒரு வடிகட்டின முட்டாளாக 
மக்கள் ஆக்கிக்கொண்டிருந்தார்கள். வருவோர்போவோர் 
அவனை விசாரித்தே கொன்றார்கள். வாங்கினால் 
ஹீரோஹோண்டா ஸ்பௌண்டர் போல 
ரீவேலிவ் உள்ள வண்டிதான் வாங்கவேண்டுமென்பது
 அவனுக்கும் சற்று புரிந்திருந்தது. 
அரசாங்க உத்தியோகமும் ஹீரோஹோண்டா
 ஸ்பௌண்டர் வண்டியும் ரீவேலிவ் உள்ள
 பொண்டாட்டியும உள்ளவன்தான் புத்திசாலி.

0 comments:

கருத்துரையிடுக